دیمپل شیت

دیمپل شیت (زهکش شانه تخم مرغی) صفحات پلیمری با ضخامت کم هستند که دارای فرورفتگی و برآمدگی هایی همچون شانه تخم مرغ می باشند و به منظور زهکشی از آن ها استفاده می شود.

ژئوممبران-شانه-تخم مرغی-1

ژئوممبران شانه تخم مرغی

ژئوممبران شانه تخم مرغی یا دیمپل شیت بهترین گزینه برای زهکشی دیوارهای قائم و دیوارهای تونل ها و گودهای عمیق و نیمه عمیق هستند و دارای گذردهی آب بسیار بالایی اند.

این محصول  با ساختار متفاوت یکپارچه ناتروا و فضای خالی مابین برآمدگی­های مخروطی شکل امکان قابلیت زهکشی بالا و ممانعت از نفوذ رواناب­ سطح­های عمودی از یک سو به سوی دیگر و در نهایت بستر مناسبی برای عایق سازی ایجاد می­کند . با توجه به مقاومت شیمیایی بالای پلی اتیلن با وجود فاضلاب یا مواد خورنده در سیال ورودی، بهره­گیری از این نوع محصولات ژئوسنتتیک جهت زهکشی، کنترل و انتقال پساب به کانال­های زهکش به عنوان یکی از گزینه های مناسب مخصوصا هنگام مواجه با دبی بالای پساب در نظر گرفته می ­شود

مشخصات فنی ژئوممبران شانه تخم مرغی

مشخصات-فنی-ژئوممبران-شانه تخم مرغی

×