عایق بنتونیتی  – تولیدکننده عایق بنتونیتی – لیست قیمت عایق بنتونیتی (GCL)

bentonite-insulation-1

عایق بنتونیتی (GCL) چیست؟

عایق بنتونیتی یا ژئوسنتتیک کِلِی لاینر که به صورت مخفف «جی‌سی‌ال» (GCL) گفته می‌شود، طبق تعریف ژئوکامپوزیت در واقع نوعی ژئوکامپوزیت است اما به دلیل کاربرد گسترده و عملکرد مشابه ژئوممبران به صورت جداگانه نیز در نظر گرفته می شود و متشکل از ورقه های ژئوسنتیک با میان لایه های رسی (بنتونیتی) بوده و برای جلوگیری از نشت آب و آب بندی مورداستفاده قرار می گیرند.

نوع متداول آن متشکل از یک لایه بنتونیت در میان دو ورقه ژئوتکستایل یا در میان یک لایه ژئوتکستایل و ژئوممبران می باشد. این دو لایه به روش های گوناگونی مانند چسباندن ، دوختن یا سوزنکاری به یکدیگر متصل می شوند.

عملکرد عایق بنتونیتی GCL به خاصیت تورمی بنتونیت مربوط می شود، زمانی که بنتونیت با آب تماس پیدا می کند متورم می شود و تمام خلل و فرج بین دو لایه ژئوتکستایل را پر می کند و مانع عبور آب می شود. مزیت ویژه   GCL، خاصیت خود ترمیمی و همجوشی است.

مشخصات فنی عایق بنتونیتی (GCL)

bentonite-insulation-2

×