زهکشی و آب بندی پروژه های ساختمانی

انرژی عناصر آینده

طی چند ساله اخیر گسترش ساخت پروژه های چندمنظوره و برجهای مسکونی، تجاری و هتلها در شهرهای بزرگ ایران نیاز به زهکشی ساختمان، آببندی و حفاظت سازه های احداث شده در حفاریها و گودهای اجرا شده برای ساخت این پروژه ها را اجتناب ناپذیر کرده است.

ژئوساخت قابلیت بررسی و طراحی سیستم مناسب زهکشی و آببندی پروژه را دارا می باشد.

ژئوساخت

با تجربه چندین ساله در زهکشی و آب بندی پروژه های ساختمانی

Info@geosakht.com

☏  ۰۲۱۸۸۳۳۱۳۷۵

✆ ۰۹۰۳۲۶۶۱۷۰۹

برای کسب اطلاعات جامع در خصوص زهکشی ساختمان به اینجا مراجعه نمائید.