geocell

ژئوسل چیست و مشخصات فنی آن چگونه است؟

ژئوسل نوعی  ژئوسنتتیک است که در حفاظت شیب برای کاهش پیامدهای زیست محیطی و کاهش لغزش زمین کاربرد دارند.
زمانی که از سازه های نگهدارنده مرسوم با جنس بتن و فولاد برای پایداری شیبها یا کاهش لغزش زمین استفاده می گردند، این سازه ها معمولا” منظره زیبایی نداشته و با محیط زیست سازگار نیستند، لیکن وقتی این شبکه های لانه زنبوری پلی اتیلنی که به همراه خاک گیاه کاری شده جایگرین آنها می گردند سازگاری بیشتری با محیط زیست دارند.
این فرآیند با نام محافظت بیوتکنیکی شیب نیز شناخته شده است. سیستم های معمول بیوتکنیکی عبارتند از ژئونت ها متصل شده با مهارهای خاکی که خاک بذر پاشی شده را در محل نگه می دارند و یا ژئوسل های حاوی خاکهای بذر پاشی شده که در اشکال مختلف اجرا می گردند. عملکرد ژئوسل کنترل فرسایش خاک می باشد.
به عنوان یک عامل تحکیم بستر در کانالهای آب و مسیل ها عنوان یک عامل کنترل فرسایش در شیبهای تا زاویه ۴۵ درجه به عنوان یک عامل تقویت کننده در زمین های سست و باتلاقی عنوان یک عامل مسلح کننده در دیواره های شیب دار کنار جاده ها با امکان ایجاد فضاهای سبز در سلولهای ژئوسل است.

مشخصات فنی ژئوسل

geocell-technical-specifications

در مجله ژئوساخت از ژئوسل بخوانید

×