فیلم خلاصه پروژه ها و فعالیت های ژئوساخت

.
پروژه ها و فعالیت های ژئوساخت
  • زهکشی و آببندی سازه های زیرزمینی
  • تثیبت بستر و ساخت دیوارهای خاک مسلح
  • تامین و اجرای پوشش ها و مواد محافظتی بتن
  • طراحی و ساخت بام سبز
  • سازه های هیدرولیکی با زمین ساز
.
اجرای پروژه های نصب بلوک فرش ( فلکسمت )
توسط شرکت مهندسی ژئوساخت

در این ویدیو نصب بلوک فرش(فلکسمت ) را در یک رودخانه در حال جریان می بینید.

.

ژئوساخت تولیدکننده ژئوسل و مجری پروژه های دیوارهای سبز پلیمری

ژئوسل بعنوان یک محصول پلی مری سازگار با محیط زیست شهری راهکار زیبا سازی و بهسازی دیوارها و شیبهای شهری می باشد. کاربرد دیگر ژئوسل ساخت جاده های سریع با استفاده از خاکهای سست و ماسه ای می باشد.

.

کارکرد لحاف بتنی در کنترل ساحل رودخانه هنگام سیلاب

این پروژه چاههای فلمن شوشتر است که لحاف بتنی با موفقیت بر روی بدنه و نوک اپیها نصب گردید و در نهایت با گذر از چندین سیلاب نقش مهمی در حفظ زمینها و حاشیه رودخانه شوشتر خوزستان را بازی کرد.

.

مراحل ساخت فضاهای زیرزمینی آببند

زمین سازها یا ژئوسنتتیکها روش مناسبی برای ساخت مخازن آببند زیرزمینی و استفاده از آب زهکش می باشد.

.

مراحل نصب زهکش قایم ژئوسنتتیکی PVD

یکی از روشهای تثبیت بسترهای سست در زمینهای رسی افزایش سرعت نشست یا تحکیم با استفاده از زهکشهای عمودی ژئوسنتتیکی است. این مصالح پیش ساخته بعضا سرعت رسیدن به نود درصد نشست را تا ده برابر کاهش و امکان انجام پروژه های ویژه در خاکهای سست را ایجاد می کنند.

.

مراحل نصب ژئوممبران

در بین انواع زمین سازها ژئوممبران و نصب صحیح آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این فیلم باختصار مراحل نصب ورق را نمایش میدهد.

.

معرفی عمومی کاربردها و انواع ژئوسنتتیکها(زمین ساز)

ژئوسنتتیکها (زمین ساز) مصالح پلی مری هستند که باعث تثبیت؛ایزولاسیون، تسلیح و فیلتراسیون خاک می گردند. تنوع کاربردی این مصالح در راهسازی،نفت و پتروشیمی، کشاورزی، صنعت ساختمان و بام سبز می باشد.

ما را در آپارات دنبال کنید:

https://www.aparat.com/geosakht

انرژی عناصر آینده