پروژه شیب سبز کارخانه فیروزکوه در تازه ترین شماره بولتن انجمن جهانی ژئوسنتتیک

گزارش پروژه شیب سبز کارخانه فیروزکوه ایران که توسط ژئوساخت انجام شده در تازه ترین شماره بولتن  انجمن جهانی ژئوسنتتیک به چاپ رسید.

در این پروژه بدون استفاده از بتن و قطعات سیمانی شیب سبز ایجاد شده است.

ژئوسل بعنوان پوشش رویه
ژئوگرید بعنوان مسلح کننده بدنه شیب
ژئوتکستایل بعنوان فیلتر و جدا کننده زیر ژئوسل

ژپوگرید

ژپوگرید

متن کامل این گزارش را از طریق لینک زیر می توانید مشاهده کنید.