افزایش ظرفیت تولید و صادرات

بازدید معاون استاندار ، فرماندار و مسئولین ذی ربط منطقه ای استان سمنان شهرستان آرادان از کارخانه ژئوساخت مورخ دهم خرداد ماه سال ۱۴۰۲

https://old.eitaa.com/#/im?p=@ostsemnan

 

ایران ژئوسل کارخانه

کارخانه انرژی عناصر آینده ژئوساخت

ژئوسل ایران iran geocell

کارخانه ژئوساخت انرژی عناصر آینده

ژئوسل ایران iran geocell

بازدید از کارخانه انرژی عناصر آینده

پروژه شیب سبز کارخانه فیروزکوه در تازه ترین شماره بولتن انجمن جهانی ژئوسنتتیک

گزارش پروژه شیب سبز کارخانه فیروزکوه ایران که توسط ژئوساخت انجام شده در تازه ترین شماره بولتن  انجمن جهانی ژئوسنتتیک به چاپ رسید.

در این پروژه بدون استفاده از بتن و قطعات سیمانی شیب سبز ایجاد شده است.

ژئوسل بعنوان پوشش رویه
ژئوگرید بعنوان مسلح کننده بدنه شیب
ژئوتکستایل بعنوان فیلتر و جدا کننده زیر ژئوسل

ژپوگرید

ژپوگرید

متن کامل این گزارش را از طریق لینک زیر می توانید مشاهده کنید.