چگونه و با استفاده از چه ابزاری می توانیم کیفیت محصولات و خدمات خود را تضمین کنیم، و آیا نظام و قاعده ای برای این کار وجود دارد؟

احتمالا همگی می دانیم که پاسخ این سوال دراستانداردهای تضمین کیفیت نهفته است.

سازمان بین المللی استاندارد برای پاسخ به این نیاز شرکتها، استانداردهای مختلفی را تعریف کرده است.

معروفترین این استانداردها ISO 9001 میباشد که موج آن بسیاری از سازمان ها و شرکتها ایرانی را فرا گرفته است.

ما در انرژی عناصر آینده به مفاهیم ایزو پایبند و سعی در ارتقای سطح کیفی خدمات خود داریم.

 

مدرک ایزوی شرکت انرژی عناصر آینده

مدرک ایزوی شرکت انرژی عناصر آینده