مشخصات فنی ژئوگرید تک سویه GS

geogrid

ژئوگرید تک سویه GS

ژئوگریدهای تک سویه GS  یکی از انواع ژئوگرید هستند که قادرند در یک جهت بار را تحمل کنند. بنابراین  می توان گفت مهمترین کابد آنها در ساخت دیوارهای است. مقاوت کششی این ژئوگرید­ها از ۲۰ تا ۲۰۰ کیلونیوتن متر مربع متغیر هست .

به طور کلی سه نسل از ژئوگرید در کل دنیا وجود دارد که تفاوت میان آنها در تولید نوارها، اتصال تار و پود و مقاومت بلند مدت آنها می باشد.

  • نسل اول ژئوگریدهای قالبی

این نسل از ژئوگرید ها از پلی اتیلن و پلی پروپیلن ساخته شده اند که ورقه هایی از  این مواد تولید شده و در نهایت سواخ خایی در ورقه ایجاد می کنند.

  • نسل دوم، ژئوگریدهای بافته شده
از انواع پلیمرها که می توان از آنها نخ های مدول کششی بالایی را تولید کرد. به این ترتیب که در هم تنیده می شوند نخ ها، تار و پود ها را بوجود می آورند و در نهایت تار و پودها به شکل طولی و عرضی و درهم بافته می شوند تا شبکه ژئوگرید به وجود بیاید و آخر سر هم به کمک روکش های پلیمری مخصوص پوشانده می شود.
  • نسل سوم ژئوگریدهای جوشی
این نسل از زئوگرید ها که به آنها ژئوگرید تک سویه gs هم گفته می شود به شکل نوارهای پیش تنیده و همگن به طور عرضی و طولی روی هم قرار میگیرند.  محل تقاطع (Junction) این نوارها به طریق حرارت و لیزر به هم اتصال می‌یابد.
×