دیوار خاک مسلح

پروژه پل ولایت اهواز

نوع پروژه: دیوار ژئوگریدی با نمای پنل بتنی (دیوار خاک مسلح)

محل اجرا: اهواز

سال اجرا:۹۶-۹۵

متراژ:۲۵۰۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه: در حال اجرا فاز دوم

نوع محصول:ژئوگرید

توضیحات:

پروژه تقاطع غیر همسطح ولایت نیز بعنوان آخرین تقاطع رینگ ترافیک غرب به شرق اهواز می باشد.این پروژه با شکافت کوه گلف و عبور از اراضی قرارگاه کربلا محور کمربندی نفت و فرودگاه اهواز را به کوی رمضان و مسیر پل پنجم متصل می کند  و این گره ترافیکی مهم شهر اهواز پس از سال ها گشوده خواهد شد از این رو پل ولایت برای شهرداری از نظر زمان و کیفیت دارای اهمیت بالایی می باشد.

انرژی عناصر آینده