پروژه فرحزاد

نوع پروژه: تثبیت ترانشه و دیوار سبز

محل اجرا: تهران

نوع محصول:  بلوک گلدانی و ژئوگرید تک سویه

توضیحات :

این پروژه هم اکنون بلند ترین دیوار خاک مسلح شهر تهران با ۳۵ متر ارتفاع می باشد.

طراحی ساخت و تامین مصالح پروژه با توجه به نزدیکی به بلوار پونک و وجود برجهای مسکونی در بالادست نیاز به تمهیدات ویژه ای در اجرا و طراحی داشت.