شرکت انرژی عناصر آینده

شرکت انرژی عناصر آینده

پروژه ساختمان کانون وکلای دادگستری تهران

نوع پروژه: آب بندی و زهکشی دیوارهای حائل

نوع محصول:  ورق ژئوممبرین شانه تخم مرغی ، پوشش عایق بنتونیتی

توضیحات :

عمق گودبرداری در این پروژه حدود ۱۸ بوده و سیستم پایدارسازی موقت دیواره با استفاده از نیل و انکر صورت گرفته است.

با توجه به عدم وجود آب های زیر سطحی در محدوده پروژه سیستم زهکش دائم در دیواره بهمراه یک لایه عایق طراحی و اجرا شد.