شرکت انرژی عناصر آینده

پروژه سن ایچ – فیروزکوه

پروژه: ساختمانی هتل دربند تهران

نوع پروژه: آب بندی و زهکشی فونداسیون و دیوارهای حائل

محل اجرا: تهران – دربند

زمان اجرا: آذر ماه سال ۹۵

متراژ: ۵۰۰۰ مترمربع

نوع محصول:  ورق ژئوممبرین شانه تخم مرغی ، پوشش عایق بنتونیتی

توضیحات :

عمق گودبرداری در این پروژه حدود ۲۲ بوده و سیستم پایدارسازی موقت دیواره با استفاده از نیل و انکر صورت گرفته است.

با توجه به شیب موجود در محدوده پروژه و امکان نفوذ روان آب های سطحی سیستم زهکش در کف و دیواره بهمراه یک لایه عایق بصورت یکپارچه در کف و دیواره طراحی و اجرا شد.