شرکت انرژی عناصر آینده

پروژه خط لوله خروجی فاز ۶،۷،۸ پارس جنوبی

مشکلات اجرای پوشش خطوط لوله دریایی به روش سنتی یعنی سنگریزی روی آن باعث شد که تیم طراح و مجری پروژه نسبت به جستجو و بررسی گزینه های مختلف پوشش لوله مدرن مانند لحاف بتنی،بلوک فرش شد.

بلوک فرش بدلیل سادگی در تولید و اجرا گزینه نهایی بود. این پروژه شروع ورود پوششهای محافظ خط لوله مدرن به صنعت نفت و گاز ایران بود.