شرکت انرژی عناصر آینده

پروژه آببندی و باغ سبز برج طغرل

مجری: انرژی عناصر آینده

توضیحات:

در حال حاضر بازسازی بنا به دست منطقه ۲۰ شهرداری تهران در محوطه‌ای به وسعت ۲ هکتار و به منظور گسترش و ساختن فرهنگسرا، کتابخانه، موزه و رستوران در حال انجام می‌باشد.اجرای این پروژه بهمراه ترکیبی از گزینه های باغ سبز در محوطه برج طغرل می باشد.

شرکت انرژی عناصر آینده