مقاله حفاظت و تثبيت ساحل چپ رودخانه كارون به وسيله لحاف بتني با فيلتر ژئوتكستايل در محدوده شيبان ششمين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران دانشگاه تربيت مدرس، مهر ۱۳۸۸ برای مشاهده کامل مقاله لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید.

منبع: http://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1012330.pdf

×