تثبیت بستر و ساخت دیوارهای خاک مسلح

انرژی عناصر آینده

ژئوساخت با توجه به انجام طراحی، تامین و اجرای دیوارهای حایل و تقاطعهای غیر همسطح در سرتاسر کشور بر پایه استفاده از ژئوگرید و عناصر نمایی مانند بلوکهای گلدانی، ژئوبلوک و پانلهای بتنی بعنوان یکی از فعالترین شرکتها در این زمینه محسوب می گردد.

در کل دیوار سبز ترکیبی از قطعات بتنی با پوشش گیاهی است که با عناصر مسلح کننده به خاک متصل شده است،

ژئوساخت در تلاش برای جا انداختن مفهومی بنام دیوار زنده یعنی یک دیوار سبز عمودی یا شیبدار در پروژه های شهری و ساختمانی است.

ژئوساخت

مجری در پایدارسازی، مسلح سازی و تثبیت بستر

✉ Info@geosakht.com

☏  ۰۲۱۸۸۳۳۱۳۷۵

✆ ۰۹۰۳۲۶۶۱۷۰۹

×