تامین و اجرای پوششها و مواد محافظتی بتن

انرژی عناصر آینده

پوششهای محافظتی و ضد خوردگی، سیستمهای آببندی، ماستیکها و مواد درزبندی همگی در تامین نیازمندیهای صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی، آب و فاضلاب، دریایی وساختمان نقش مهمی را ایفا می کنند.

یکی از مصارف این سیستمها آب بندی داخلی و خارجی سطح سطوح بتنی قدیمی و جدید در مخازن آب آشامیدنی تونلها، چاله آسانسورها، دیوارهای حایل، استخرهای نگهداری آب، لوله ها و فونداسیونها می باشد.

یکی دیگر از کاربریهای این سیستمها ترمیم ترکهای سطحی آسفالت و بتن، پر کردن درزها و همچنین ممانعت از نفوذ آب و یخ زدگی در جاده توسط ماستیکها می گردد.

ژئوساخت

تامین کننده و مجری پوشش ها و مواد محافظتی بتن

✉ Info@geosakht.com

☏  ۰۲۱۸۸۳۳۱۳۷۵

✆ ۰۹۰۳۲۶۶۱۷۰۹