نهمین جلسه از سومین دوره هیئت مدیره انجمن مهندسی ژئو سنتتیک  به ریاست دکتر کاظم فخاریان و نایب رییسی علیرضا میربلوک، دبیر و عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران  و همه اعضا هیات مدیره  این انجمن در روز چهارشنبه  مورخ ۶ دی ماه ۱۳۹۶در محل خانه صنعت و معدن استان تهران برگزار گرید.

http://www.tehranhim.com/news/

انرژی عناصر آینده

برگزاری جلسه انجمن ژئوسنتتیک در خانه صنعت و معدن استان تهران