هفتمین نشست کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار اتاق تهران برگزار شد.

بررسی‌ اقدامات‌ گمرک در مسیر‌ مبارزه با فساد

کمیسیون تسهیل کسب‌وکار که از حدود دو سال پیش، موضوع مشارکت بخش خصوصی در امر مبارزه با فساد را با جدیت دنبال می‌کند، در هفتمین نشست خود برنامه‌هاي سازمان گمرك را در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار داد.

محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در ابتدای این نشست، با بین اینکه مبارزه با فساد یکی از وظایفی است که کمیسیون برای خود متصور است، گفت: قصد داریم از طریق همکاری با نهادها و سازمان‌های دولتی این بلای خانمان سوز یعنی فساد را به حداقل برسانیم و با همکاری یکدیگر گام‌های موثری در این زمینه برداریم.

در ادامه، حسن عابدی جعفری نیز با ارائه این توضیح که اتاق تهران به نمایندگی از اتاق ایران و بخش خصوصی موضوع ارتقا سلامت اداری را دنبال می‌کند، گفت: رویکرد نخست ما این است که بخش خصوصی با تهیه طرحی، ارتقا سلامت اداری را در بدنه خود مورد پیگیری قرار دهد. بر این اساس کمیته‌ای سه نفره تشکیل شده و پیشرفت‌های مربوط به این امر را دنبال می‌کند. در عین حال، هیات رییسه و هم معاونت‌های مختلف اتاق تهران، مسئولیت‌هایی را بر عهده گرفته‌اند. این بدین معناست که اتاق تهران، مبارزه با فساد را در اولویت قرار داده و این را از خود آغاز کرده است.

نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، رویکرد دیگر پارلمان بخش خصوصی را در امر مبارزه با فساد، همکاری با نهادهای دولتی برشمرد و گفت: تصور ما این است که از طریق این تعامل به راهکارهایی دست خواهیم یافت که برخی محدودیت‌ها و نگرانی‌ها را رفع می کند.

برای مشاهده کامل توضیحات لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://www.tccim.ir/news/FullStory.aspx?nid=53367

 

انرژی عناصر آینده

هفتمین نشست کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار اتاق تهران